• Průkaz energetické náročnosti budov

  Zákonná povinnost pro majitele nemovitostí od 1.1.2013 při prodeji, pronájmu, rekonstrukci, nového objektu

  zobrazit více

  Kontroly klimatizací, kotlů a tepelných rozvodů

  Zákonná povinnost pro SVJ a majitele nemovitostí od 1.1.2013

  zobrazit více

  Regulování a měření spotřeby tepla

  Zákonná povinnost pro SVJ a majitele nemovitostí od 1.1.2013

  zobrazit více

  Správa objektů a energetický management

  Zajistíme Vám kompletní správu objetku vč. energetickécho managementu, tak aby jste co nejvíce ušetřili provozních nákladů

  zobrazit více

  Certifikace budov BREEAM, LEED

  Provádíme hodnocení budov dle certifikací Breeam a Leed, které posuzují vliv budovy na životní prostředí a kvalitu prostředí uvnitř budovy.

  zobrazit více

Energetické audity a posudky

Energetický audit je expertní vyhodnocení způsobu využívání energie v budově a v energetickém hospodářství. Jedná se o popis stávajícího stavu, navržení úsporných opatření a posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti těchto opatření. Na rozdíl od PENB vychází z reálných spotřeb energie, nikoliv typizovaného užívání.

Legislativní požadavky

 • Energetický audit je daný Zákonem o hospodaření energií 406/2000 Sb., vč. pozdějších znění (aktuální znění 318/2012 Sb.)
 • Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy má povinnost zpracovávat EA pro své budovy nebo energetické hospodářství, která mají roční průměrnou spotřebu energie za poslední 2 roky větší než 700 GJ pro jednotlivé budovy resp. energetické hospodářství a pokud celkový součet spotřeby energie pro budovy resp. energetického hospodářství bude větší než 35 000 GJ.
 • Energetický audit je daný Zákonem o hospodaření energií 406/2000 Sb., vč. pozdějších znění (aktuální znění 318/2012 Sb.)
 • Při rekonstrukci objektu má stavebník možnost neplnit požadavky na energetickou náročnost při větší změně budovy, pokud energetickým auditem prokáže, že to není technicky a ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely. Hledání úspor energie Žádost o dotace nebo úvěr

Kdo může vypracovávat?

EA může vypracovat pouze Energetický specialista s oprávněním zpracovat energetické audity. EP je principem stejný jako audit (stejné podklady, postup, výstupy), ale oproti EA není zaměřen obecně na energetické úspory, ale na jeden parametr resp. problém, který chce zadavatel řešit.

Proč energetický posudek?

EP je principem stejný jako audit (stejné podklady, postup, výstupy), ale oproti EA není zaměřen obecně na energetické úspory, ale na jeden parametr resp. problém, který chce zadavatel řešit.

Legislativní požadavky Dané Zákonem o hospodaření energií 406/2000 Sb. (aktuální znění 318/2012 Sb.)

Stavebník, SVJ nebo vlastník budovy či energetického hospodářství má povinnost zajistit EP pro:

 • Posouzení alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200kW. Dále pokud se jedná o přechod z alternativního systému na jiný než alternativní, tak je posudek také nutný.
 • Posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5MW.
 • Posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW. Žádost o dotace v minulosti požadován pro Novou Zelenou Úsporám („NZU“).

Energetický posudek byl v minulosti požadován pro Novou zelenou úsporám. V dubnu 2015 bude vyhlášena NZU 2015 pro rodinné domy, následně pro bytové domy v Hl. m. Praha.

Proč energetický audit? Proč energetický posudek?

Stavebník, SVJ a vlastník budovy až 5.000.000,- Kč za nepodrobení budovy nebo energetického hospodářství energetickému auditu. (zákon 406/2000Sb. vč. pozdějších znění).

Kontakty

Sídlo firmy
Dykova 1069, 500 02 Hradec Králové
Tel.: +420 605 960 222
Email: info@pde.co.cz

Pobočka Praha
Podkovářská 6, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 605 960 222
Email: info@pde.co.cz