• Průkaz energetické náročnosti budov

  Zákonná povinnost pro majitele nemovitostí od 1.1.2013 při prodeji, pronájmu, rekonstrukci, nového objektu

  zobrazit více

  Kontroly klimatizací, kotlů a tepelných rozvodů

  Zákonná povinnost pro SVJ a majitele nemovitostí od 1.1.2013

  zobrazit více

  Regulování a měření spotřeby tepla

  Zákonná povinnost pro SVJ a majitele nemovitostí od 1.1.2013

  zobrazit více

  Správa objektů a energetický management

  Zajistíme Vám kompletní správu objetku vč. energetickécho managementu, tak aby jste co nejvíce ušetřili provozních nákladů

  zobrazit více

  Certifikace budov BREEAM, LEED

  Provádíme hodnocení budov dle certifikací Breeam a Leed, které posuzují vliv budovy na životní prostředí a kvalitu prostředí uvnitř budovy.

  zobrazit více

Energetický management

PDE, s.r.o. je společnost orientovaná zejména na nacházení cest ke snižování energetických nákladů pro své klienty a provádění doplňkových služeb popsaných dále.

Podstatou poskytovaných služeb je energetický engineering, tj. obsluha a organizace zásadních činností jakou je sběr dat, jejich odborné vyhodnocení a posouzení, zpracovávání odborných posudků a auditů, návrhy optimalizací, vypracování projektových podkladů a následně navržení financování vybraných variant.

Zabýváme se také správou energetických celků jako kotelen, výměníkových stanic, strojoven chlazení a vzduchotechniky. Návrhy, studie a audity provádí zkušení energetičtí specialisté zapsaní v seznamu ministerstva Průmyslu a Obchodu. Projektovou dokumentaci zpracovávají autorizovaní inženýři.

Energetický management je řídicí proces pro zajištění energetických potřeb. V širším pohledu je EM součástí komplexu činností, které se zabývají správou majetku (Facility Management). EM klade důraz na analýzu, kontrolu a predikci dlouhodobých spotřeb energií a médií.

Cílem EM je zajištění hospodárného, spolehlivého a environmentálně ohleduplného provozu při pokrytí všech energetických potřeb.

Obecně má EM dva cíle:

 1. optimalizaci spotřeb energií a médií,
 2. optimalizaci výroby či dodávky energií a médií.

V rámci prvního cíle se snažíme např. o zlepšování tepelně technických vlastností budov, efektivnější provozy, využití obnovitelných zdrojů apod.

V druhém případě se jedná o co nejefektivnější a nejspolehlivější výrobu nebo dodávku energií a médií.

Přínosy EM jsou zejména v:

ekonomické rovině:

 • úspory nákladů za energie a média (díky sledování spotřeb, nákladů a efektivity provozu),
 • eliminace sankcí (díky sledování dokumentů souvisejících s energetickými toky a legislativy),
 • optimální investice (díky dlouhodobým informacím o energetických tocích, efektivitě provozu a návratnosti vložených prostředků).

environmentální rovině:

 • snížení emisí a imisí škodlivých látek.

Cyklus základních činností EM je:

 • monitorování (sběr dat, odečty měření, kontrola faktur/odpovědných pracovníků),
 • vyhodnocování (analýza energetické bilance/odběrových diagramů/návratnosti, simulace),
 • plánování (stanovení nákladů, spotřeby a jejich průběhů, úsporných opatření, odstávek, oprav),
 • realizace (opatření/kontrol/periodicity monitorování/personálu, aktualizace smluv).

Kontakty

Sídlo firmy
Dykova 1069, 500 02 Hradec Králové
Tel.: +420 605 960 222
Email: info@pde.co.cz

Pobočka Praha
Podkovářská 6, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 605 960 222
Email: info@pde.co.cz