• Průkaz energetické náročnosti budov

  Zákonná povinnost pro majitele nemovitostí od 1.1.2013 při prodeji, pronájmu, rekonstrukci, nového objektu

  zobrazit více

  Kontroly klimatizací, kotlů a tepelných rozvodů

  Zákonná povinnost pro SVJ a majitele nemovitostí od 1.1.2013

  zobrazit více

  Regulování a měření spotřeby tepla

  Zákonná povinnost pro SVJ a majitele nemovitostí od 1.1.2013

  zobrazit více

  Správa objektů a energetický management

  Zajistíme Vám kompletní správu objetku vč. energetickécho managementu, tak aby jste co nejvíce ušetřili provozních nákladů

  zobrazit více

  Certifikace budov BREEAM, LEED

  Provádíme hodnocení budov dle certifikací Breeam a Leed, které posuzují vliv budovy na životní prostředí a kvalitu prostředí uvnitř budovy.

  zobrazit více

Kontroly kotlů, rozvodů tepelné energie a klimatizačních zařízení

Zákon 406/2000 Sb. resp. jeho novela zákon 318/2012 Sb. a vyhlášky 193 a 194/2013 Sb. stanoví povinnost provádění kontrol kotlů a tepelných rozvodů (nad 20kW) a klimatizačních zařízeni (nad 12kW) všem provozovatelům energetických zařízení (tedy vlastníkům, ale i společenstvím vlastníků).

Výstupem kontroly kotle a rozvodů tepelné energie nebo kontroly klimatizačního zařízení je příslušná autorizovaná Zpráva o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních zařízeni, resp. zprávu provozovatel (vlastník, společenství vlastníků) předkládá, „na vyžádaní“ ministerstvu nebo Statní energetické inspekci. Kontrolu kotle, rozvodů tepelné energie a kontrolu klimatizačního zařízení může provést pouze osoba oprávněná a zapsaná v seznamu specialistů ministerstva průmyslu a obchodu.

Sankce za nesplnění legislativní povinnosti

Sankce do 100.000,- Kč - jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnicí provozované kotle se jmenovitým výkonem nad 20kW a rozvody tepelné energie resp. u provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladícím výkonem vyšším než 12kW:

 • nezajistí pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie resp. kontrolu klimatizačního systému, jejímž výsledkem je písemná zprava o kontrole
 • nepředloží na vyžádaní Ministerstvu průmyslu a obchodu („MPO“) nebo Statní energetické inspekci („SEI“) tyto zprávy o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie resp. klimatizačního systému
 • neoznámí provedení těchto kontrol a předložit kopii oprávnění osoby, která kontrolu a zprávu vypracovala

Kontakty

Sídlo firmy
Dykova 1069, 500 02 Hradec Králové
Tel.: +420 605 960 222
Email: info@pde.co.cz

Pobočka Praha
Podkovářská 6, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 605 960 222
Email: info@pde.co.cz